Regulaminy

REGULAMIN REZERWACJI

 1. Rezerwację można dokonywać telefonicznie 095-749-12-78, 517-210-907, 501-605-069 lub droga elektroniczną na adres e-mailem recepcja@jeziorak-agro.pl 
 2. Potwierdzeniem pobytu jest wypełnienie karty rezerwacyjnej.
 3. Rezerwacje dokonuję się na osobę bądź firmę, która będzie dokonywać płatności.
 4. W ramach zarezerwowania pobytu, Gość zobowiązany jest do uiszczenia zadatku na konto bankowe ING 46 1050 1911 1000 0090 3084 8999, którego łączna wartość pobytu wynosi:
  - 40%  za pobyt tygodniowy i dłuższy
  - 60%  za pobyt weekendowy i do 6 dni
 5. Wpłata zadatku oznacza akceptację warunków  określonych w regulaminie rezerwacji oraz w regulaminie ośrodka przez osobę dokonująca rezerwacji.
 6. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym 7 dniowym terminie od momentu dokonania rezerwacji – automatycznie anuluje rezerwację.
 7. Pozostałą kwotę należy wpłacić przelewem na konto ośrodka najpóźniej na 7 dni przed planowanym przyjazdem lub gotówką w dniu przyjazdu w recepcji ośrodka.
 8. Niestawienie się Gościa w ośrodku do godz.7:00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił  recepcji o opóźnieniu przyjazdu.
 9. Wycofanie rezerwacji klient dokonuje  wyłącznie w formie pisemnej (list polecony, e-mail). 
 10. W przypadku rezygnacji z przyjazdu, zadatek nie jest zwracany.
 11. W pozostałych przypadkach ( w tym także w przypadku skrócenia lub przerwania uzgodnionego pobytu) opłata rezerwacyjna nie zostanie zwrócona, czyli całość ulega przepadkowi na rzecz Ośrodka.